sahypa-banner

Diwardaky duş kranlary

 • Vanna açylan diwara gurlan duş kran Grifo De Duça

  Vanna açylan diwara gurlan duş kran Grifo De Duça

  20.00 $ - 40.00 $/ Bölek | 5 bölek / bölek (Min. Sargyt)

  Spesifikasiýa:Termostatiki duş garyjy, ony alanyňyzda gowy görýär

 • Vanna otagy gizlin ýagyş ýagyş ulgamy goşa tutawaç kran

  Vanna otagy gizlin ýagyş ýagyş ulgamy goşa tutawaç kran

  30.00 $ - 50.00 $/ Bölek | 5 bölek / bölek (Min. Sargyt)

  Bu iki taraplaýyn duş garyş klapan diweri, adatça ýokardaky baş duşy we el duşy üçin ulanylýar

  Ajaýyp hrom gutarnykly we ýumşak görnüşli duş ulgamy islendik bezegi doldurýar

  Döwrebap bezeg bilen örtülen gaty bürünç gurluşyk.Duş görnüşleri we gyzgyn we sowuk funksiýalar tabakda ýerleşdirildi

  Spesifikasiýa:Bürünç esasy beden hromy

 • Waguel duşy mikser klapan termostatik duş duş kranlary garyjy hammam

  Waguel duşy mikser klapan termostatik duş duş kranlary garyjy hammam

  5.00 $ - 10.00 $/ Bölek | 5 bölek / bölek (Min. Sargyt)

  DÜZGÜN GÖRNÜŞ: Düzülip bilinýän duş kysmy, gurnanyňyzdan soň eliňizdäki duş kellesiniň islendik beýikligini ýa-da burçuny sazlamaga mümkinçilik berýär.Duşuň beýikligi we burçy çagalary we ululary ýerleşdirmek üçin aňsatlyk bilen sazlanyp, her bir maşgala agzasy üçin ajaýyp duş tejribesini üpjün edip biler.

 • Poslamaýan polatdan ýasalan gara kran, hammam duşy

  Poslamaýan polatdan ýasalan gara kran, hammam duşy

  40.00 $ - 55.00 $/ Bölek | 5 bölek / bölek (Min. Sargyt)

  SUS201 Poslamaýan polat:Mat gara, poslama we pos çydamly, austenit;Highokary dartyş güýji, ýokary süýümlilik we pes hasyllylyk.

  Köp wezipeli:2 esasy duş funksiýasy: Rainagyş, El duşy, Duş zerurlyklaryňyzy doly kanagatlandyryň, bar bolsa söýüň.