sahypa-banner

önümleri

Vanna otagy gizlin ýagyş ýagyş ulgamy goşa tutawaç kran

Gysga düşündiriş:

30.00 $ - 50.00 $/ Bölek | 5 bölek / bölek (Min. Sargyt)

Bu iki taraplaýyn duş garyş klapan diweri, adatça ýokardaky baş duşy we el duşy üçin ulanylýar

Ajaýyp hrom gutarnykly we ýumşak görnüşli duş ulgamy islendik bezegi doldurýar

Döwrebap bezeg bilen örtülen gaty bürünç gurluşyk.Duş görnüşleri we gyzgyn we sowuk funksiýalar tabakda ýerleşdirildi

Spesifikasiýa:Bürünç esasy beden hromy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümlere syn we artykmaçlyk

Vanna otagy, ýagyş duşy ulgamyny goşa tutawaçly kran:

● 2 KNOBS: Suw geçiriji, gyzgyn / sowuk kartrij.

● SÖUMGI BOLANMAK: Has köp işlemek üçin suw akymyny sazlamaga mümkinçilik berýän ses göwrümini dolandyrmak aýratynlyklary.

● MULTI-FUNKSI: A: Klapanlary göni suw akymyny köp duş funksiýalaryna geçiriň.

Ob Düwme açary garaşsyz açyp biler.Bir gezekde bir ýa-da birnäçe zady ulanmak, ähli tarapdan doly beden duşundan lezzet almak, güýçlendiriji hammam wagty bilen meşgullanmak.

● Material we gutar.Qualityokary hilli gaty bürünç material + Çotgaly Nikel, hilini we uzak ömrüni üpjün etdi.Industryhli pudak standartlaryna we şahadatnamalaryna laýyk gelýär ýa-da ondan ýokary.Önümleriň hilini kepillendirýäris.

Önümiň artykmaçlyklary:

DÖWRÜN DÖWRÜN GÖRNÜŞI WE GÖRNÜŞLERINIIN esasy bedeni - Gizlenen kran, poslama we pos çydamly, austenit;Highokary dartyş güýji, ýokary süýümlilik we pes hasyllylyk.

MULTIFUNCTIONAL - 2 esasy duş funksiýasy: rainagyş we el duşy;Duşuňyzyň zerurlyklaryny doly kanagatlandyryň, bar bolsa söýüň.

SUPER EASY GURNAMASY - Suw geçiriji komponentleri |Standardhli standart gurnama esbaplary we enjamlary bilen gelýär |Doly deslapky çümdürilen, faceerüsti gurnalan we diwara gurlan görnüşler.

2 ARYL ÖNÜMÇILIK Kepilligi - Ygtybarly hil kepilligi.

Haryt maglumatlary

HTB1DehLavLsK1Rjy0Fb760SEXXaI
HTB1hrdOavvsK1RjSspd763ZepXaR
HTB1zPVKatfvK1RjSspo762fNpXaf

Önümiň çalt maglumatlary

Model belgisi: CFL05A Marka ady: VAGUEL / OEM
Material: Bürünç Faceerüsti gutarmak: Hrom
Haryt ölçegi: 20 * 12 sm Tutuşlaryň sany: 2 Tutmak
Klapan görnüşi: Termostatiki ýa-da mehaniki Klapan esasy material: Keramika
Görnüşi: Gizlenen duş kranlary Arza: Öý, myhmanhana
Dizaýn stili: Döwrebap Gurnama görnüşi: Diwara oturdyldy
Suwuň sarp edilişi: 2.5 GPM Suw synagynyň basyşy: 4-6KG
Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý Şahadatnama: CUPC, ACS, CE
Kepillik: 2 ýyl, 2 ýyl OEM hyzmaty: Elýeterli

Haryt gaplamak we eltip bermek

Üpjünçilik ukyby:

Aýda 15000 bölek / bölek

Gaplamak maglumatlary:

Bitarap guty + köpük + görkezme gollanmasy

Iş wagty:

45-55 iş güni

Port:

NINGBO

Üstünliklerimiz

H88066296aa3945a5830cd10e70cde999E
HTB1_hsQXsfrK1Rjy0Fm760hEXXaK
H00cc353513264e4babf18e201f2a56e1Q
HTB1.q0XayDxK1RjSsph762HrpXaq
H35dd6176ed57412d94c470f0b54ded4fI

Sorag-jogap

1.Siz zawod ýa-da söwda kompaniýasymy?

J: Biziň kompaniýamyz dizaýn, ösüş bilen gyzyklanýan hünärmen öndüriji we söwdagärwe önümçilik.

2. Gowşuryş wagtyňyz näçe?

J: Mysal üçin sargyt üçin 15 gün, konteýner sargyt üçin 30 gün.(Işli möwsüm has köp gün gerek bolup biler).

3. Getirmek näçe wagt alýar?

J: Goýumy alandan soň:
- Mysal üçin sargyt: 10-15 günüň içinde;
- 20FT gap: 20-25 gün;
- 40HQ konteýner: 30-35 gün.

4. OEM kabul ederlikmi?

J: Hawa.Durnukly önümlerden başga-da, OEM & ODM kabul etdi.Jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň