sahypa-banner

önümleri

304 Duş poslamaýan polat duş paneli Duş otagynda şarlawuk jetleri Akylly diwar paneli duş diňi

Gysga düşündiriş:

MULTIFUNCTIONAL:

4 esasy duş funksiýasy: fallagyş, Şarlawuk, Massa J Jetleri, El duşy

Duşuňyzyň zerurlyklaryny doly kanagatlandyryň, bar bolsa söýüň

Ajaýyp massa power güýji bilen jemi 50pc ýagyş burunlary


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümlere syn we artykmaçlyk

Duş otagynda 304 poslamaýan polat duş paneli Şarlawuk Jets akylly diwar paneli duş diňi:

● faceerüsti gurnalan we düýbünden deslapky suwlanan, gyzgyn / sowuk nokatlaryňyza aňsatlyk bilen birikýär.

Body Iki ululykdaky beden pürküji uçary sizi köşeşdiriji spreý bilen gurşap alýar.

59 Iki sany biri-birine bagly poslamaýan polat şlang bilen bir funksiýaly el duşy, 59-dan 78-e çenli uzalýar.

Water waterhli suw basyşyňyzy bir funksiýa işlediň ýa-da köp funksiýa paýlaň.

● Üç sany bürünç öwrüjisi, ýagyş duşy, el ýuwujy we uçarlaryň bir wagtda ýa-da aýratyn işleýşini aňsat ulanýar.

Ay Spreý göni tehnologiýa, arassa arassa ýumşak maslahatlaryň elmydama göni görkezilendigini kepillendirýär.

Önümiň artykmaçlyklary:

SUS304 STAINLESS STEEL - Duş paneli barmaklara garşy gutarmak, poslama we pos çydamly, austenit;Highokary dartyş güýji, ýokary süýümlilik we pes hasyllylyk.

MULTIFUNCTIONAL - 4 esasy duş funksiýasy: fallagyş, Şarlawuk, Massa J Jetleri, El duşy;Duşuňyzyň zerurlyklaryny doly kanagatlandyryň, bar bolsa söýüň;Ajaýyp massa power güýji bilen jemi 50pc ýagyş burunlary.

SUPER EASY GURNAMASY - Suw geçiriji komponentleri |Standardhli standart gurnama esbaplary we enjamlary bilen gelýär |Doly deslapky çümdürilen, faceerüsti gurnalan we diwara gurlan görnüşler.

2 ARYL ÖNÜMÇILIK Kepilligi - Ygtybarly hil kepilligi.

Önümiň çalt maglumatlary

Model belgisi: S9304 Marka ady: VAGUEL / OEM
Material: 304S / S, çotga Faceerüsti gutarmak: Barmak / çotga garşy
Haryt ölçegi: 1400 * 200mm (55 * 7,9 dýuým) Tutuşlaryň sany: 2 Tutmak
Klapan görnüşi: Termostatiki ýa-da mehaniki Klapan esasy material: Bürünç 
Massa J uçlary: 2 sany El duşy: Abs, 1 funksiýa
PVX turba: Daşky gurşaw Çeýe şlang: 1,5m, 59inches
Görnüşi: Vanna, duş, kranlar Arza: Öý, myhmanhana
Dizaýn stili: Döwrebap Gurnama görnüşi: Diwara oturdyldy
Suwuň sarp edilişi: 2.5 GPM Suw synagynyň basyşy: 4-6KG
Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý Şahadatnama: CUPC, ACS, CE
Kepillik: 2 ýyl, 2 ýyl OEM hyzmaty: Elýeterli

Haryt gaplamak we eltip bermek

Üpjünçilik ukyby:

Aýda 15000 bölek / bölek

Gaplamak maglumatlary:

Bitarap guty + köpük + görkezme gollanmasy

Iş wagty:

45-55 iş güni

Port:

NINGBO

Spesifikasiýa

# 304 Poslamaýan polat:Doly mat gutarýan poslamaýan duş, uly duş uçarlarynyň kombinasiýasy, bar bolsa gowy görüň

Duş kellesi:Güýçli şarlawuk + ýagyş

Howa sanjym tehnologiýasy bilen simulýasiýa ýagyş duşy:intensiw suw re modeimi, has güýçli

Tebigy şarlawuk SPA:ýadawlyk bilen göreşiň

Massa J uçlary we el duşy:2 sany kompýuter 100pc burunly massa J Jetleri

Super suw bölejikleri:tebigy rahatlykdan tüýs ýürekden lezzet alyň

S / S Çeýe şlang:(1,5 metr, 59 dýuým)

Daşky gurşaw PVX turbasy: hapalanmaga, partlama garşy, ýokary temperatura we ýylylyga garşylyk

Gabat gelýän sapak:standart G1 / 2


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň